En aquesta pàgina podreu consultar tota la informació sobre la gestió econòmica de la caminada així com sobre els donatius que, en cas d’obtenir beneficis, s’en facin. La informació estarà disponible un cop finalitzada la caminada.