27 de març de 2022 | 10 h | Institut Mediterrània (Castelldefels)

Inscripcions obertes!

 • 10 € (majors de 18 anys)
 • 5 € (menors de 18 anys)

La Yolanda Mambrilla va ser la nostra companya a l’Institut Mediterrània al llarg de 17 anys, com a psicopedagoga, tutora, com a professora de la Unitat de Suport a l’Educació Especial i com a coordinadora; una gran professional respectada per tot el centre. Recordem sobretot la seva capacitat d’iniciativa, de cooperació i d’empatia, de manera que ha passat a ser un referent de tots nosaltres.

La Yolanda, la nostra estimada Yolanda, és present en tots els que vàrem tenir la sort de conviure-hi. Ben segur que cada un de nosaltres podria afegir algun aspecte que voldríem destacar de la seva manera de ser, de relacionar-se, de viure, perquè no va deixar mai indiferent a ningú.

La recordem a l’institut sempre disposada a fer realitat iniciatives innovadores, a ajudar l’alumnat i a fer costat als companys. Transmetia tanta vitalitat! Li agradava córrer, anar a concerts, participar al barri i a l’escola Barrufet, d’on era mare, fer dinars pels amics, cuidar el seu hort, desviure’s per la família. Amb tot, sempre li quedava energia per a implicar-se de forma molt activa en temes diversos que demanaven una especial sensibilitat, com per exemple el seu compromís ferm en la lluita per l’escola inclusiva, tant a l’institut, com a través de la Plataforma per l’Escola Inclusiva.

Tenia clar que cal moure’s per aconseguir una societat on absolutament tothom hi tingui cabuda amb igualtat d’oportunitats.

És per aquesta raó que volem agafar el seu testimoni duent a terme activitats que sensibilitzin i promoguin l’escola inclusiva.

Caminem junts!

Ruta circular amb inici i final a l’institut Mediterrània.

Distància

 • La distancia total de la ruta es de 4,11 km

Durada

 • La durada aproximada del trajecte és de 90 minuts

Desnivell

 • Desnivell Positiu: 141 m
 • Desnivell Negatiu: 141 m
Visualitza la ruta a WIKILOC

ORGANITZACIÓ

 1. La caminada està organitzada per l’AFA de l’Institut Mediterrània de Castelldefels i un equip de professors del mateix centre
 2. L’adreça del comitè organitzador és:
 1. Per poder participar-hi cal haver fet la inscripció pertinent tal com s’indica en l’article d’Inscripcions.

INSCRIPCIONS

 1. Els drets d’inscripció seran per participant. La inscripció es farà a través del corresponent formulari en línia.
 2. Els participants menors d’edat han de tenir el permís d’un adult.
 3. L’Organització es reserva la facultat d’acceptar les inscripcions segons indeclinable judici.
 4. El número participants és limitat. L’Organització però, podrà augmentar o disminuir el número en funció de millorar, segons el seu criteri, el desenvolupament de la cursa.

 CONDICIONS GENERALS

 1. La Caminada es desenvolupa conforme al present reglament. Aquest podrà ser completat o modificat. En aquest cas, els participants inscrits seran deguda i puntualment informats.
 2. Els participants es comprometen a sotmetre’s al present Reglament i a les decisions que l’Organització pugui prendre per qualsevol circumstància no prevista. El fet d’inscriure’s implica acceptar les condicions del Reglament i l’explotació, per part de l’Organització, de les imatges i fotografies fetes durant la competició.
 3. Els participants són responsables dels propis actes que realitzin i que causin danys a tercers o a ells mateixos, declinant qualsevol demanda de responsabilitat a l’Organització o a qualsevol membre de la mateixa.
 4. Els participants, pel fet d’inscriure’s, són coneixedors dels perills que comporta la Caminada en la qual tot el recorregut transcorre per senders, camins, pistes i carreteres obertes al trànsit de qualsevol tipus de vehicle.
 5. L’Organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis morals o materials que puguin patir els participants durant el transcurs de la competició.
 6. Els participants hauran de respectar en tot moment el medi natural que els envolta, quedant totalment prohibit l’abandonament de qualsevol tipus de deixalla, així com fer actes que puguin provocar una degradació del medi. No es pot fer foc en cap moment, no es poden embrutar les fons naturals i no es poden trepitjar els conreus, saltar tanques, o entrar dins de les propietats privades sense autorització de l’Organització o dels propietaris.
 7. Els participants estan obligats a socórrer a qualsevol altre participant que es trobi en dificultats.

DESENVOLUPAMENT DE LA CAMINADA

 1. La Caminada està pensada com un repte que cada participant es planteja i per tant cadascú es marca el seu propi ritme.
 2. El temps màxim per fer el recorregut són 3 hores.
 3. El recorregut està marcat amb cintes.
 4. SORTIDA Tots els participants sortiran al mateix moment.
 5. CONTROLS DE PAS Estaran en l’itinerari a seguir, poden ser una balissa o una persona.
 6. TARGETA DE CONTROL Té indicats els Controls de Pas que cal marcar.
 7. Els participants són responsables de marcar en la TARGETA DE CONTROL tots els CONTROLS DE PAS del recorregut. En cas que no es marqui algun dels CONTROLS DE PAS es considerarà que el participant no ha passat per aquell punt.
 8. ARRIBADA En el moment de l’arribada cal que el participant lliuri la TARGETA DE CONTROL.

 RETIRADES I DESQUALIFICACIONS

 1. Qualsevol participant es pot retirar, cal però, que ho comuniqui el més aviat possible a qualsevol membre de l’Organització.
 2. L’Organització es reserva el dret de no deixar continuar a un participant que tingui símptomes clars de cansament agut, malaltia o lesió.
 3. Els participants seran desqualificats per les següents raons: – Deixar escombraries fora dels llocs especialment habilitats. – No respectar les instruccions de seguretat, o les indicacions dels membres de l’Organització. – No ajuda a un altre participant que es troba amb dificultats i que suposi un risc per a la seva integritat física. – Qualsevol participant que mostri una conducta violenta, antiesportiva o despectiva cap als altres participants i/o qualsevol membre de l’Organització. – Manipular la TARGETA DE CONTROL.

DISPOSICIONS FINALS

 1. El mal temps no serà obstacle per a la realització de la cursa, si bé l’Organització podrà suspendre-la abans de que s’hagi iniciat.
 2. Qualsevol cas o qüestió no prevista en el present reglament seran resolts per l’Organització.

 • KINDER
 • Grup DAMM
 • Aigües de Veri
 • Fundesplai
 • Ajuntament de Castelldefels

Amb el patrocini de: