Un dels projectes que tira endavant l’AFA és la implantació dels llibres socialitzats. La socialització dels llibres de text, a banda d’un estalvi econòmic per a les famílies, permet difondre valors com ara la reutilització, el respecte pels béns comuns, el consum responsable, etc.

Actualment, l’AFA socialitza el llibre de ciències socials —des de 1r a 4t d’ESO— , el llibre de ciències del món contemporani —a 1r de batxillerat— i el llibre d’història de la filosofia —a 2n de Batxillerat.—

Qui rep el llibre socialitzat?

Per rebre el llibre socialitzat, cal complir els següents requisits:

  1. Que la família consti inscrita com a sòcia de l’AFA (cal renovar la inscripció cada curs)
  2. Haver pagat la quota de l’AFA del curs vigent
  3. Haver retornat el llibre socialitzat del curs anterior en bones condicions

Com i quan es rep el llibre socialitzat?

Cada inici de curs, l’AFA:

  • Revisa l’estat dels llibres tornats,
  • comprova quins/es alumnes compleixen els requisits indicats,
  • etiqueta els llibres amb els noms i curs dels seus destinataris i
  • fa arribar el llibre als alumnes, a través dels professors i professores de ciències socials.

Totes aquestes tasques impliquen que el llibre es lliuri un cop començat el curs (generalment abans de l’octubre).

Quan i on s’ha de tornar el llibre socialitzat?

Abans de finalitzar el curs, els professors i les professores de ciències socials avisen als alumnes de la data en què caldrà que tornin el llibre. Aquests llibres es fan arribar posteriorment a l’AFA per preparar-los per al curs vinent.

I si he perdut o he malmès el llibre?

En cas de pèrdua, robatori o deteriorament que faci que el llibre no pugui continuar el cicle de reutilització, l’alumne haurà d’abonar 15€ en concepte de restitució del llibre per poder continuar gaudint d’aquest servei. Si vols fer el pagament de la quota de reposició, fes clic al següent botó.