Un dels projectes que tira endavant l’AFA és la implantació dels llibres socialitzats. La socialització dels llibres de text, a banda d’un estalvi econòmic per a les famílies i una reducció del malbaratament de recursos, permet difondre valors com ara la reutilització, el respecte pels béns comuns, el consum responsable, etc.

Quins llibres socialitza l’AFA?

A partir del curs 2023-2024 l’AFA socialitza els següents llibres en funció del nivell:

 • Llengua castellana
 • Ciències Socials
 • Anglès (student book) dels grups A i B1 

 • Llengua castellana
 • Ciències Socials
 • Anglès (student’s book) dels grups A i B1

 • Llengua castellana (grups A)
 • Ciències Socials (grups A i B1a)
 • Física i Química 

 • Llengua castellana (grups A)
 • Ciències Socials (grups A i B1)
 • Llatí
 • Anglès (grups B1)

 • Llengua castellana
 • Llengua catalana
 • Filosofia
 • Tecnologia
 • Química I
 • Física I
 • Llatí I
 • Grec
 • Funcionament de l’empresa I

 • Llengua catalana II
 • Ciències de la Terra
 • Química II
 • Geografia
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials

SMIX:

 • Anglès (student’s book)

AC:

 • Anglès (student’s book)

AVGE:

 • Anglès (student’s book)
 • Francès

GAT:

 • Anglès (student’s book)
 • Francès

Preguntes més freqüents

El llibre socialitzat és un llibre propietat de l’AFA que aquesta presta durant el curs a un/a alumne/a a canvi d’una quota.

L’alumne/a és responsable de fer un bon ús del llibre (evitant que es deteriori, no guixant-lo, etc.).

Quan finalitza el curs l’alumne retorna el llibre a l’AFA que en verifica el bon estat i el prepara per a un/a altre/a alumne/a el curs vinent.

El llibre socialitzat representa un estalvi important en comparació amb l’adquisició d’un llibre nou.

Pots consultar la relació de llibres socialitzats aquí

El lloguer de cada llibre socialitzat és de 15 € per curs, un preu molt més avantatjós que si el compres nou.

 • Cal pertànyer a una família sòcia de l’AFA.
 • Cal dipositar una fiança de 50 € el primer any d’ús del servei. La fiança es retornarà l’últim curs sempre que s’hagi fet un ús correcte durant els cursos adherits i els llibres hagin estat retornats en bon estat.
 • Cal abonar el preu del lloguer del llibre.
 • Cal acceptar les normes de funcionament del servei.
 • Cal haver retornat els llibres socialitzats del curs anterior en bones condicions

Si tens algun dels llibres d’aquesta llista, l’AFA te’ls compra!

Porta’ls a l’institut el dia 27 de juny de 12 a 18 hores. Per cada llibre vàlid et lliurarem un codi de 10 € descompte que podràs bescanviar en el moment de fer la comanda del curs vinent.

Els llibres socialitzats es reben al domicili juntament amb la resta de la comanda de llibres.

Abans de finalitzar el curs, us indicarem el dia i horari en què es recolliran els llibres socialitzats.

 • Has de fer-ne un bon ús (evitar que es deteriorin, no guixar-los, etc.).
 • Has de retornar-los en bones condicions en finalitzar el curs escolar.
 • Has de procurar que es conservin bé: procurar que estiguin folrats correctament i que tinguin l’etiqueta identificativa corresponent.
 • Als llibres socialitzats no pots guixar ni subratllar. Tampoc hi pots escriure.

En cas de pèrdua, robatori o deteriorament que faci que el llibre no pugui continuar el cicle de reutilització, l’alumne haurà d’abonar 15€ en concepte de restitució del llibre per poder continuar gaudint d’aquest servei. Si vols fer el pagament de la quota de reposició, fes clic aquí.

Un cop finalitzi l’etapa educativa de l’alumne al centre, la família haurà de facilitar un número de compte corrent on, un cop s’hagi comprovat que s’ha fet un ús correcte durant els cursos adherits i els llibres han estat retornats en bon estat, es procedirà a la devolució.

Sol·licita aquí la devolució

Pots sol·licitar la devolució de la fiança omplint aquest formulari.

Normes de funcionament dels llibres socialitzats