Àrea de les famílies sòcies

Les quotes per formar part de l’AFA depenen del nombre de fills/es que tingueu a l’institut:

  • 1 únic fill/a a l’institut > 16 €
  • 2 fills/es a l’institut > 10 €/alumne
  • 3 o més fills/es a l’institut > 8 €/alumne