Per veure el preu, prem el botó “+”. Per imprimir el llistat complet, prem el botó “print”

N
NIVELL
ÀREA
AUTOR
EDITORIAL
TÍTOL
ISBN
OBSERVACIONS
PREU SOCIS
1Sistemes microinformàtiques i xarxes (SMIX)
2NIVELLÀREAAUTOREDITORIALTÍTOLISBNOBSERVACIONS
31r SMIXAnglèsBurlington BooksBE F.P. NETWORK SUPPORT PERSONNELcal adquirir la llicència digital a https://afamediterrania.cat/llicencies
41r SMIXFOLCALVO, D. MARTÍ, P. MOLINA, C, TAPIAMcGraw-Hill, 2020E. Formació i Orientació Laboral9788448618384
5Activitats comercials (AC)
6NIVELLÀREAAUTOREDITORIALTÍTOLISBNOBSERVACIONS
71r SMIXFOLCALVO, D. MARTÍ, P. MOLINA, C, TAPIAMcGraw-Hill, 2020E. Formació i Orientació Laboral9788448618384
81r ACAnglèsBurlington booksBE F.P. RETAIL SALESPEOPLE cal adquirir la llicència digital a https://afamediterrania.cat/llicencies
9Guia en el medi natural i de temps de lleure
101r SMIXFOLCALVO, D. MARTÍ, P. MOLINA, C, TAPIAMcGraw-Hill, 2020E. Formació i Orientació Laboral9788448618384
111r GUIAMNAnglèsAltamarEnglish for physical and sports activitiescal adquirir la llicència digital a https://afamediterrania.cat/llicencies
12Distribució conjunta 1 - Agències de Viatges + Guia, informació i assistències turístiques (DC1)
13NIVELLÀREAAUTOREDITORIALTÍTOLISBNOBSERVACIONS
141r SMIXFOLCALVO, D. MARTÍ, P. MOLINA, C, TAPIAMcGraw-Hill, 2020E. Formació i Orientació Laboral9788448618384
15DC1AnglèsBurlington BooksBE F.P. TRAVELcal adquirir la llicència digital a https://afamediterrania.cat/llicencies
16Gestió d'allotjaments turístics (GAT)
17NIVELLÀREAAUTOREDITORIALTÍTOLISBNOBSERVACIONS
181r SMIXFOLCALVO, D. MARTÍ, P. MOLINA, C, TAPIAMcGraw-Hill, 2020E. Formació i Orientació Laboral9788448618384
191r GATAnglèsBurlington BooksBE F.P. HOTELcal adquirir la llicència digital a https://afamediterrania.cat/llicencies

Opcions