Per imprimir el llistat complet, prem el botó “print”

ORDRE
ESTUDIS
1Sistemes microinformàtiques i xarxes (SMIX)
2NIVELLÀREAAUTOREDITORIALTÍTOLISBNOBSERVACIONS
31r SMIXAnglèsOliver TaylorBurlington BooksComputing&information Technology (Workbook)9789963273843
41r SMIXAnglèsOliver TaylorBurlington BooksComputing&information Technology (student's book)9789963273836
5Activitats comercials (AC)
6NIVELLÀREAAUTOREDITORIALTÍTOLISBNOBSERVACIONS
71r ACAnglèsBurlington booksCommerce &sales wokbook9789963517220
81r ACAnglèsBurlington booksCommerce &sales student's book9789963517213
8Guia en el medi natural i de temps de lleure
91r GUIAMNAnglèsHernandez A, Prades CAltamarEnglish for Guides in the Natural Environment and Leisure Time9788418843440
10Agències de Viatges + Gestió Allotjaments Turístics (DC1)
11NIVELLÀREAAUTOREDITORIALTÍTOLISBNOBSERVACIONS
12DC1AnglèsStrutt, PeterPearsonEnglish for International Tourism9781447923831
13GAT2 AVGE 2FrancèsElisabeth DussacClé internationalBon voyage! Français du tourisme9782090386790

Opcions