• Dies de la setmana: dimarts i dijous
  • Horari: de 16 a 17 hores
  • Data d’inici: octubre (sempre que hi hagi un mínim de 8 inscrits)
  • Preu: 29 €/mes
  • Inscripcions

Aquesta activitat esportiva, permet crear equips mixtes. Un eix important d’aquesta proposta és precisament, la igualtat de gènere. Aquest esport ens ajuda a complementar-nos amb la resta de companys i companyes ja que necessitem crear un equip on tots els participants són igual d’importants.

El Volei, permet fer una rotació obligatòria dels jugadors i això fa que tot l’equip pugui jugar en diferents posicions i per tant el valor com equip prengui més importància.

Objectius educatius:

  • Desenvolupar velocitat i reacció.
  • Aprendre a respectar l’espai, el joc, als companys i el material.
  • Parar atenció les explicacions sobre el desenvolupament i les tècniques de l’esport.