English
 • Dies de la setmana: dilluns i dimecres
 • Horari: de 16 a 17 hores
 • Data d’inici: octubre (sempre que hi hagi un mínim de 8 inscrits)
 • Preu: 29 €/mes
 • Inscripcions

Per tal de facilitar l’aprenentatge o perfeccionament de l’idioma et proposem 2 tipus d’activitats diferenciades:

 • Visionat de sèries d’actualitat. Veurem sèries en versió original.
 • Grups de conversa. Mantindrem converses a partir del capítol que haurem vist. La nostra fita serà establir converses entre iguals a partir de les pautes o el guió proporcionat.

Mitjans educatius:

La metodologia és fonamentalment lúdica, intentant fer qualsevol de les activitats més atractiva i motivadora treballant la part auditiva, visual i oral; Potenciant la familiarització amb la llengua estrangera de forma lúdica per al seu aprenentatge progressiu.  És important no només aprendre vocabulari sinó generalitzar-lo a altres contexts.

Tenint en compte les característiques, desenvolupament i capacitats, treballarem bàsicament amb listening i speaking. Tot i així, durant el curs anirem desenvolupant totes i cada una de les destreses per al bon aprenentatge de la llengua: listening , speaking , reading and writing.

Objectius:

No només l’aprenentatge de l’anglès sinó que també cerquem promoure la convivència, el treball en equip i la integració. El jove és el protagonista del procés d’aprenentatge.

Metodologia:

 • Ens basem en l’aprenentatge i reforç de l’anglès com a tercera llengua.
 • Treballem de manera activa i comunicativa per tal que els participants desenvolupin totes les destreses necessàries per l’adquisició d’aquest idioma.
 • Pretenem que els nois i noies aprenguin a comunicar-se, primer entenent i després parlant.
 • Entenem la producció del llenguatge respectant el ritme de cadascú
 • La metodologia és sempre interactiva: especialment l’expressió oral i la comprensió auditiva .