Els alumnes de 2n de batxillerat (itinerari ciències i tecnologia) faran servir un llibre digital per a l’assignatura de química 2.

El preu de compra de la llicència per al curs 2020-2921 és de X,XX €.

Per adquirir la llicència a aquest preu:

  1. Accediu a la pàgina web:

⚠️ATENCIÓ!

Només han d’adquirir la llicència els alumnes de 2n de batxillerat (itinerari ciències i tecnologia)