Curs 2020-2021 llibres de text i lectura cicles formatius
ORDRE
NIVELL
ÀREA
AUTOR
EDITORIAL
TÍTOL
ISBN
OBSERVACIONS
PVP
PREU ABACUS SOCIS AFA
1Sistemes microinformàtiques i xarxes (SMIX)
11r SMIXAnglèsBurlington BooksComputing&information
technology
(Student's book )
9789963273836 25,75 € 24,46 €
21r SMIXAnglèsBurlington BooksComputing&information
technology
(workbook)
9789963273843 16,95 € 16,10 €
31r SMIXFOLPendentSe'n fa ús els dos anys del cicle.
42n SMIXNo utilitzen cap llibre en cap mòdul
5Activitats comercials (AC)
61r ACAnglèsBurlington BooksCommerce& Sales (Student's book)9789963517213 25,75 € 24,46 €
71r ACAnglèsBurlington BooksCommerce& Sales (Student's book and workbook)9789963517220 16,95 € 16,10 €
81r ACNo utilitzen cap llibre en cap mòdul excepte en àngles
92n ACNo utilitzen cap llibre en cap mòdul
10Distribució conjunta 1 - Agències de Viatges + Guia, informació i assistències turístiques (DC1)
11DC1AnglèsPearson
Longman
English for international Tourism Intermediate. STUDENT'S BOOK9781447923831 30,00 € 28,50 €
12DC1AnglèsPearson
Longman
English for international Tourism Intermediate. STUDENT'S BOOK9781447923855 16,60 € 15,77 €
13DC1Segona llengua
estrangera (francès)
CLÉ InternationalTourisme.com9782090380446 23,40 € 22,23 €
14DC1FOLPendentSe'n fa ús els dos anys del cicle.
15DC1ProtocolEditorial ParaninfoProtocolo y relaciones públicas9788428338516 24,00 € 22,80 €
16Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (AVGE)
172n AVGE
Segona llengua
estrangera (francès)
CLÉ InternationalTourisme.com9782090380446 23,40 € 22,23 €
182n AVGE
AnglèsPearson
Longman
English for international Tourism Intermediate. STUDENT'S BOOK9781447923831 30,00 € 28,50 €
19Guia, informació i assistències turístiques (GIAT)
202n GIATSegona llengua
estrangera (francès)
CLÉ InternationalTourisme.com9782090380446 23,40 € 22,23 €
212n GIATAnglèsPearson
Longman
English for international Tourism Intermediate. STUDENT'S BOOK9781447923831 30,00 € 28,50 €
22Gestió d'allotjaments turístics (GAT)
231r GATAnglèsOxfordHighly Recommended 2.
Student's book
9780194577502 24,80 € 23,56 €
241r GATAnglèsOxfordHighly Recommended 2.
Workbook
9780194577519 14,00 € 13,30 €
251r GATFOL PendentSe'n fa ús els dos anys del cicle.
262n GATSegona llengua
estrangera (francès)
CLÉ InternationalHotelerie-restauration.com Français professionel9782090380460 23,40 € 22,23 €
27GATMª José OlmoSINTESISOPERATIVA Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS9788490770108

Opcions