• Dia de la setmana: dimarts
  • Horari: de 16 a 17 hores
  • Inici: octubre (sempre que hi hagi un mínim de 8 inscrits)
  • Preu: 24 €/mes
  • Inscripcions

El teatre aporta diferents visions de la vida; quan un és actor aprèn a representar, a situar-se en el lloc d’una altra persona o bé d’una altra situació. En aquest sentit, l’expressió teatral ens ajuda a comunicar-nos amb el món de manera diferent. D’altra banda, en aquest taller treballarem à també la importància de l’escenografia i per tant s’aprofundirà en tècniques concretes de caire més manual per tal de construir escenaris, vestuari i complements que facilitin la identificació —tant dels personatges com dels espectadors a l’obra.— A més, es pot crear un espai on podrem expressar les nostres angoixes, dubtes, preocupacions … i podrem treballar-les a partir de la interpretació. L’activitat de teatre farà servir una metodologia de projectes, així el grup haurà de decidir quina obra de teatre vol realitzar i, a partir d’aquí, es podran anar definint, conjuntament, quins passos hem de fer per aconseguir l’objectiu final.

Aquesta activitat compta amb tres eixos de treball:

  • Treball de tècniques per a potenciar l’expressió corporal i oral.
  • Treball d’una obra de teatre per a representar a final de curs i fer una mostra amb totes les famílies.
  • Treball amb les famílies perquè hi col·laborin en la fabricació de vestuari i decorats de l’obra, aconseguint així que les famílies coneguin i s’impliquin en les activitats dels seus fills/es .