Dansa
  • Dies a la setmana: dimarts i divendres
  • Horari: de 16 a 17 hores
  • Data d’inici: octubre (sempre que hi hagi un mínim de 8 inscrits)
  • Preu: 29 €/mes
  • Inscripcions

La dansa s’entén com un llenguatge que podem desenvolupar per millorar la nostra capacitat de comunicació.

Treballarem per conèixer tots els continguts d’aquest llenguatge, però no només des de les bases de la dansa tradicional, sinó també a partir de la recerca del moviment personal de cadascú. L’objectiu d’aquest taller és que el grup desvetlli la sensibilitat envers l’expressió que surt del propi cos, perdent la vergonya i projectant-se cap a la resta.

A partir de la dansa i la música desenvoluparem diferents habilitats i destreses en l’aprenentatge de tècniques expressives, tot ampliant el repertori de ritmes, músiques i cançons.

Aquesta activitat compta amb dos eixos de treball:

  • Treballar la pròpia presència a l’espai compartit integrant moviment rítmic, respirant, sensació, emoció, pensament i expressió .
  • Integrar les bases de la dansa per aplicar-les a l’àmbit artístic, personal, pedagògic, social i terapèutic.